Định mức vận chuyển sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Thứ ba, 04/10/2022 15:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 4473/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ về định mức vận chuyển sản phẩm hàng hóa, vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Định mức dự toán công tác xây dựng đặc thù của địa phương thực hiện theo quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 20 Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng, ban hành định mức dự toán cho công tác xây dựng đặc thù của địa phương, gửi Bộ Xây dựng cho ý kiến về phương pháp, căn cứ xây dựng định mức, sự phù hợp kết quả tính toán các thành phần hao phí trước khi ban hành.

Phương pháp xây dựng định mức dự toán thực hiện theo quy định tại Phụ lục III, Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Một số lưu ý về hồ sơ định mức: Hồ sơ xây dựng định mức gồm phiếu khảo sát, bảng tính hao phí định mức dự toán và định mức dự toán công tác vận chuyển sản phẩm hàng hóa, vật liệu xây dựng bằng đường thủy. Phiếu khảo sát chưa thể hiện thời gian thực hiện khảo sát, thời gian thực hiện của từng bước công việc. Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị tư vấn cần tăng số lượng phiếu khảo sát đảm bảo độ tin cậy, chính xác, mang tính đại diện.

Căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ nghiên cứu xây dựng định mức cho các cự ly vận chuyển, loại hàng hóa vận chuyển, theo cấp kỹ thuật đường thủy nội địa.

Rà soát số liệu tính toán đảm bảo phù hợp với hồ sơ khảo sát.

Nghiên cứu rà soát thuyết minh và hướng áp dụng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4473-BXD-KTXD_04102022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4473/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)