Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh về kiến nghị bổ sung nhà riêng lẻ dạng phòng trọ thuộc khu nhà ở cho thuê

Thứ ba, 04/10/2022 16:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 685/BDN ngày 29/7/2022 với nội dung kiến nghị: “Kiến nghị bổ sung nhà riêng lẻ dạng phòng trọ thuộc khu nhà ở cho thuê vào phạm vi áp dụng của dự thảo  TCVN Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế. Cụ thể, đề nghị bổ sung Mục 1.2 Dự thảo «1.2 nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh, cho thuê để ở hoặc nhà ở riêng lẻ chỉ dùng để kinh doanh cho thuê phòng trọ, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu trong trong tiêu chuẩn này”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 4451/BXD-KHCN xin trả lời như sau:

Thực hiện kế hoạch soát xét điều chỉnh, xây dựng mới hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, cơ quan biên soạn đã hoàn thành dự thảo và chuẩn bị trình công bố Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế. Nội dung dự thảo Tiêu chuẩn đã đưa ra các yêu cầu chung (mang tính nguyên tắc) trong thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà ở riêng lẻ nhằm hướng dẫn các tổ chức/cá nhân khi đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ phải tuân thủ các quy định tại hệ thống văn bản kỹ thuật và pháp luật hiện hành. Ngoài nội dung hướng dẫn kỹ thuật xây dựng nhà ở riêng lẻ đơn thuần, trong thực tế có rất nhiều dạng nhà ở riêng lẻ kết hợp mục đích dân dụng khác (kinh doanh, thương mại, dịch vụ…mà không bị pháp luật cấm), dự thảo tiêu chuẩn cũng đã đưa ra các nguyên tắc để đảm bảo các yêu cầu an toàn cho mục đích vừa ở vừa kết hợp các mục đích dân dụng khác trên cơ sở tuân thủ hệ thống pháp luật hiện hành trong đó có đối tượng nhà ở riêng lẻ cho người lao động thuê (nhà trọ) do các tổ chức/cá nhân xây dựng thuộc đối tượng Nhà ở riêng lẻ vừa ở vừa kết hợp mục đích dịch vụ cho thuê phòng trọ hoặc chuyển đổi hoàn toàn sang mục đích kinh doanh dịch vụ cho thuê phòng trọ/nhà trọ.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4451/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)