Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh về kiến nghị bổ sung quy định tiêu chuẩn tối thiểu đối với phòng ở, nhất là tiêu chuẩn tối thiểu đối với phòng trọ thuộc khu nhà trọ cho thuê

Thứ ba, 04/10/2022 16:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 685/BDN ngày 29/7/2022 với nội dung kiến nghị: “Kiến nghị bổ sung quy định tiêu chuẩn tối thiểu đối với phòng ở, nhất là tiêu chuẩn tối thiểu đối với phòng trọ thuộc khu nhà trọ cho thuê vào dự thảo TCVN Nhà riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế để chuẩn hóa và nâng cao chất lượng phòng trọ, khu nhà trọ cho thuê do cá nhân, hộ gia đình đầu tư kinh doanh” .

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 4450/BXD-KHCN xin trả lời như sau:

Các điều kiện tối thiểu của phòng ở trong công trình nhà ở đã được quy định và áp dụng thống nhất tại tất cả các văn bản kỹ thuật (QCVN, TCVN) về xây dựng. Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia TCVN Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế đang được Bộ Xây dựng chỉ đạo biên soạn cũng đã có hướng dẫn các điều kiện tối thiểu của phòng ở/nhà ở theo quy định. Đối với các phòng trọ thuộc khu nhà ở cho thuê, các tổ chức/cá nhân khi kinh doanh nhà trọ phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện tối thiểu như các phòng ở thuộc hộ gia đình/cá nhân.

Bộ Xây dựng xin tiếp thu ý kiến của cử tri để chỉ đạo đơn vị soạn thảo TCVN Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế, tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc thêm các quy định cho đối tượng Nhà ở riêng lẻ cho người lao động thuê (nhà trọ) phù hợp thực tiễn trên toàn quốc.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4450/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)