Ban hành Kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia của Bộ Xây dựng năm 2022

Thứ ba, 27/09/2022 15:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/9/2022, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Bộ Xây dựng đã có Quyết định 843/QĐ-BCĐCĐS về việc ban hành Kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia của Bộ Xây dựng năm 2022.

Theo đó, Kế hoạch này nhằm thực hiện có hiệu quả các Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT ngày 16/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 585/QĐ-BCĐCĐS ngày 05/7/2022 của Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng về ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng năm 2022.

Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là: “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. Do đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 của Bộ Xây dựng tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 843/QĐ-BCĐCĐS.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)