Hướng dẫn điều kiện quyền sử dụng đất để thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà ở thương mại

Thứ hai, 05/09/2022 17:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/9/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 3907/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn điều kiện quyền sử dụng đất để thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng nhà ở thương mại.

Tại Khoản 1 Điều 23 của Luật Nhà ở 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 của Luật số 03/2022/QH15), Khoản 4 Điều 23 của Luật Nhà ở 2014 và Nghị định số 30/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 2014 quy định 03 hình thức sử dụng đất để được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, bao gồm: (1) có quyền sử dụng đất ở; (2) có quyền sử dụng đất ở và các loại đất khác không phải là đất ở đáp ứng điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và (3) nhận chuyển quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật đất đai để xây dựng nhà ở thương mại.

Đối chiếu quy định nêu trên thì không có trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hỗn hợp vừa có đất ở vừa có đất khác không phải là đất ở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3907-BXD-QLN_05092022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3907/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)