Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Thứ tư, 31/08/2022 17:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình chuyển đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV kèm theo văn bản số 3864/VPCP-QHĐP ngày 23/6/2022 của Văn phòng Chính phủ với nội dung kiến nghị: Đề nghị sớm ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với lĩnh vực kinh doanh nước sạch. Theo Luật Đầu tư năm 2020, lĩnh vực kinh doanh nước sạch thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, theo đó nhà đầu tư khi tham gia kinh doanh lĩnh vực này phải đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật; tuy vậy, đến nay Chính phủ chưa ban hành văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa các nội dung quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh theo khoản 5, Điều 7, Luật Đầu tư năm 2020. Hiện nay xuất hiện nhiều nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư các công trình cấp nước và kinh doanh nước sạch theo chủ trương xã hội hóa lĩnh vực kinh doanh nước sạch của Chính phủ. Vì vậy, việc sớm ban hành quy định cụ thể về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với lĩnh vực nước sạch là rất cần thiết nhằm tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương lựa chọn được nhà đầu tư kinh doanh nước sạch đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật, đảm bảo năng lực cấp nước ổn định, lâu dài sau đầu tư cho các địa phương thuộc địa bàn dự án”.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có công văn 3878/BXD-HTKT xin được trả lời như sau:

Theo Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, kinh doanh nước sạch (nước sinh hoạt) thuộc Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại số thứ tự 102, Phụ lục IV. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Nghị định về quy định điều kiện kinh doanh nước sạch, sẽ trình Chính phủ ban hành trong thời gian tới. Nội dung Dự thảo Nghị định sẽ giúp chính quyền địa phương tăng cường kiểm soát hoạt động cấp nước và lựa chọn được nhà đầu tư kinh doanh nước sạch đảm bảo năng lực cấp nước ổn định, lâu dài trên địa bàn.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3878/BXD-HTKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)