Tài liệu phục vụ Hội thảo “Hướng dẫn phương pháp khảo sát, thu thập thông tin giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình phục vụ việc công bố giá”.

Thứ tư, 14/09/2022 15:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tài liệu phục vụ Hội thảo “Hướng dẫn phương pháp khảo sát, thu thập thông tin giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình phục vụ việc công bố giá” xem tại tệp đính kèm:

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)