Chi phí tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

Thứ hai, 05/09/2022 17:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/9/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 3902/BXD-KTXD gửi  Trung tâm tư vấn, đào tạo, thông tin điện lực và năng lượng tái tạo – Cục Điện lực và năng lượng tái tạo về việc đề nghị hướng dẫn xác định chi phí tư vấn lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án vốn vay ODA nước ngoài đã được cấp có thẩm quyền thẩm định nhưng không thuộc đối tượng trình phê duyệt do thay đổi quy định thực hiện.

Việc áp dụng quy định pháp luật về đầu tư xây dựng tương ứng với thời điểm thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công và các văn bản hiện hành có liên quan. Trường hợp dự án thuộc phạm vi, đối tượng áp dụng của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; việc xác định chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng (hiện nay là Phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng).

Việc thanh toán hợp đồng tư vấn dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định pháp luật có liên quan.

Bộ Xây dựng đề nghị Trung tâm tư vấn, đào tạo, thông tin điện lực và năng lượng tái tạo - Cục Điện lực và năng lượng tái tạo nghiên cứu các quy định pháp luật nêu trên, pháp luật áp dụng cho dự án và nội dung hợp đồng đã ký để thực hiện việc thanh toán, quyết toán hợp đồng tư vấn xây dựng đúng quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3902-BXD-KTXD_05092022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3902/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)