Tài liệu kỹ thuật "Hướng dẫn sửa chữa hư hỏng và xây mới cho công trình dân dụng thấp tầng trong vùng động đất ở khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum"

Thứ tư, 31/08/2022 16:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/8/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 3851/BXD-KHCN gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; Sở Xây dựng Kon Tum về tài liệu kỹ thuật “Hướng dẫn sử chữa hư hỏng và xây mới cho công trình dân dụng thấp tầng trong vùng chịu động đất khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum”.

Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã liên tiếp xảy ra nhiều trận động đất kể từ đầu năm 2021 tới nay với độ lớn M từ 2,5 richter trở lên tới 4,5 richter. Bộ Xây dựng đã chỉ đạo và giao Viện Khoa học công nghệ xây dựng khảo sát, đánh giá và biên soạn tài liệu kỹ thuật “Hướng dẫn sử chữa hư hỏng và xây mới cho công trình dân dụng thấp tầng trong vùng chịu động đất khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum”.

Đến nay, việc biên soạn đã được hoàn thành, tài liệu kỹ thuật này áp dụng để sửa chữa, gia cố các công trình dân dụng hiện hữu bị hư hỏng do động đất và hướng dẫn một số giải pháp cấu tạo kháng chấn để áp dụng cho công trình dân dụng thấp tầng xây mới trong vùng chịu ảnh hưởng của động đất khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Nội dung tài liệu xem tại tệp đính kèm:

Tài liệu "HD sửa chữa hư hỏng và xây mới cho công trình dân dụng thấp tầng trong vùng động đất ở khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum"

BXD_3851-BXD-KHCN_30082022.pdf

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)