Hướng dẫn chi phí tư vấn giám sát, nghiệm thu công tác sản xuất thiết bị cấu kiện công trình tại nơi sản xuất

Thứ hai, 08/08/2022 17:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 08/8/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 3042/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 3-Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn tính chi phí tư vấn giám sát, nghiệm thu công tác sản xuất thiết bị, cấu kiện công trình tại nơi sản xuất.

1. Theo quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì chi phí giám sát tính bằng tỷ lệ % (công bố kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD) nhân với chi chi phí xây dựng hoặc chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu xây dựng hoặc gói thầu thiết bị được duyệt.

2. Nội dung và khối lượng công việc của hợp đồng xây dựng là nội dung, khối lượng công việc mà bên giao thầu ký kết với bên nhận thầu, phải được các bên thỏa thuận rõ trong hợp đồng. Phạm vi công việc được xác định căn cứ hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất, các biên bản đàm phán và các văn bản pháp lý có liên quan. Trường hợp nội dung và khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng chưa rõ, các bên căn cứ nội dung hợp đồng xây dựng đã ký kết, trao đổi thống nhất làm cơ sở thanh toán hợp đồng đúng quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3042-BXD-KTXD_08082022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3042/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)