Hướng dẫn xác định chỉ số giá năm 2021 theo năm gốc thực hiện tại Thông tư trước thời điểm Thông tư số 13/2021/TT-BXD có hiệu lực

Thứ sáu, 05/08/2022 16:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/8/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 3029/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị về việc hướng dẫn xác định chỉ số giá năm 2021 theo năm gốc thực hiện tại Thông tư trước thời điểm Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình có hiệu lực.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, thời điểm gốc để công bố chỉ số giá xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là năm 2020.

Để đảm bảo chuyển đổi thuận tiện, đồng bộ, liên hoàn trong tính toán chỉ số giá xây dựng khi sử dụng tập chỉ số giá xây dựng xác định theo năm gốc 2020 với các chỉ số giá xây dựng đã được xác định với thời điểm gốc khác (so với thời điểm gốc năm 2020), Bộ Xây dựng đã hướng dẫn phương pháp chuyển đổi giá trị chỉ số giá xây dựng khi thay đổi thời điểm gốc tại mục III Phụ lục số 2 Thông tư số 13/2021/TT-BXD. Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị có thể xác định, công bố bổ sung chỉ số giá xây dựng năm 2021 so với năm gốc 2016 (theo phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng đã được sử dụng để tính toán, công bố chỉ số giá xây dựng tại địa phương theo năm gốc 2016) làm căn cứ chuyển đổi.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị nghiên cứu ý kiến nếu trên để triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3029-BXD-KTXD_05082022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3029/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)