Bộ Xây dựng thẩm định Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận

Thứ ba, 23/08/2022 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/8/2022, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, hội, hiệp hội chuyên ngành là thành viên Hội đồng; lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị - Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị - Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị

Trình bày thuyết minh Nhiệm vụ, đại diện đơn vị tư vấn (Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Lâm Đồng) cho biết: Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận nhằm cụ thể hoá những chiến lược, định hướng phát triển của quy hoạch vùng tỉnh Lâm Đồng, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, không gian đô thị, kiến trúc cảnh quan trên địa bàn; tạo điều kiện triển khai, giải quyết các vấn đề trong phát triển đô thị; kế thừa các định hướng cơ bản, các nội dung của quy hoạch chung hiện hành vẫn còn phù hợp; khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, hệ sinh thái đặc trưng để phát triển thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận thành đô thị hiện đại, có bản sắc, từng bước nâng cao chất lượng đô thị. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh quy hoạch còn tạo cơ sở để chính quyền địa phương và các tổ chức, đơn vị triển khai quy hoạch chi tiết các khu vực, lập các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận theo quy định.

Phạm vi lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố Đà Lạt, các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và một phần huyện Lâm Hà, tổng diện tích tự nhiên khoảng 335.930ha, dân số 586.961 người.

Thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận được điều chỉnh quy hoạch với tính chất là Trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế - văn hóa, khoa học - kỹ thuật của tỉnh Lâm Đồng; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa di sản tầm quốc gia, khu vực và quốc tế; nghiên cứu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cấp quốc gia và quốc tế; nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo và chuyển giao công nghệ đa ngành cấp quốc gia; bảo tồn rừng cảnh quan và đa dạng sinh học cấp quốc gia; thương mại dịch vụ, hội chợ triển lãm; văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và giải trí cấp vùng và quốc gia; có vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh đối với khu vực Tây Nguyên và cả nước.

Nhiệm vụ nêu lên những yêu cầu chính cần giải quyết trong giai đoạn lập đồ án, bao gồm: cập nhật, điều chỉnh quy mô dân số, dự báo cho thành phố Đà Lạt hiện hữu và các đô thị trong vùng phụ cận gắn với phát triển thành phố Đà Lạt theo hướng mở rộng không gian các đô thị, phát triển đảm bảo phù hợp với tốc độ, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, phù hợp với định hướng của quy hoạch vùng tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đối với các danh mục, kế hoạch, lộ trình thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư: cần rà soát, điều chỉnh cụ thể theo từng lĩnh vực, ngành để có thể triển khai thực hiện theo quy hoạch cũng như phù hợp với điều kiện ngân sách của địa phương, khả năng huy động vốn, định hướng, xác định các nguồn lực thực hiện.

Tại hội nghị, các chuyên gia thành viên Hội đồng thống nhất với lý do, sự cần thiết lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận. Tuy nhiên, về thời gian thực hiện quy hoạch, các thành viên Hội đồng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo đơn vị tư vấn điều chỉnh tên nhiệm vụ thành “Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045” để đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đóng góp nhiều ý kiến giúp đơn vị tư vấn tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện thuyết minh Nhiệm vụ về các lĩnh vực cụ thể như quy hoạch - kiến trúc, đầu tư, giao thông, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, an ninh quốc phòng...

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nêu bật những ưu điểm về giá trị cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, kiến trúc của thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận, đồng thời cho biết những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng đã dành nhiều sự quan tâm, đầu tư phát triển thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Để khai thác và phát huy hiệu quả hơn nữa những tiềm năng, lợi thế đặc biệt của đô thị Đà Lạt và vùng phụ cận, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng và đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các chuyên gia thành viên Hội đồng, chú trọng rà soát, bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy Lâm Đồng có liên quan đến quy hoạch, phát triển Lâm Đồng; rà soát cơ sở khoa học của dự báo dân số, dự báo chỉ tiêu sử dụng đất; làm rõ các tiềm năng, động lực phát triển của Đà Lạt và vùng phụ cận; khắc phục những tồn tại, hạn chế đồng thời kế thừa những ưu điểm của Quy hoạch năm 2014 theo Quyết định 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ; chú trọng bảo tồn và phát huy những giá trị đặc trưng vốn có của Đà Lạt và vùng phụ cận; phát triển đồng bộ hệ thống giao thông kết nối đô thị Đà Lạt với vùng phụ cận và đặt trong mối liên hệ vùng.

Đối với Đồ án quy hoạch, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu phải lựa chọn, xác định rõ khu vực xây dựng đô thị, trong đó có xem xét đến các yếu tố về biến đổi khí hậu; làm rõ đặc trưng, tính chất đô thị Đà Lạt và vùng phụ cận cũng như nguyên tắc phát triển các khu vực chức năng.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Phạm S cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, hội, hiệp hội chuyên ngành và cho biết, UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ chỉ đạo đơn vị tư vấn xem xét, tiếp thu đầy đủ những ý kiến góp ý tại hội nghị, sớm hoàn thiện hồ sơ Nhiệm vụ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét theo quy định.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)