Hướng dẫn chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Thứ ba, 02/08/2022 16:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 02/8/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2923/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần Tư vấn – Đầu tư và phát triển Bưu điện Hà Nội về việc xác định chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng theo chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật.

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình quy định tại Phụ lục VIII, Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng.

Nội dung dự toán xây dựng công trình được quy định tại khoản 2, Điều 11 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2923-BXD-KTXD_02082022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2923/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)