Trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, 05/08/2022 17:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 487/BDN ngày 14/06/2022 với nội dung kiến nghị: "Cử tri chưa đồng tình với văn bản số 1309/BXD-QLDN ngày 18/4/2022 của Bộ Xây dựng về việc trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội và tiếp tục đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo, yêu cầu Tổng Đầu tư và phát triển nhà (HUD) khẩn trương bàn giao cho quận Hoàng Mai những ô đất xây dựng trường học, công cộng ở Khu đô thị Linh Đàm vẫn chưa được đầu tư theo quy hoạch để Quận đưa vào đầu tư, quản lý phục vụ Nhân dân trên địa bàn, tránh bỏ không gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và phát sinh các vi phạm về lấn chiếm đất đai".

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 3024/BXD-QLDN xin trả lời như sau:

Bộ Xây dựng, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã có ý kiến trả lời cử tri Thành phố Hà Nội gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ Hai và kỳ họp bất thường thứ Nhất, Quốc hội khoá XV về các nội dung liên quan đến các dự án do Tổng công ty HUD làm chủ đầu tư trên địa bàn quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội tại văn bản số 1309/BXD-QLDN ngày 18/4/2022, trong đó đã làm rõ các nguyên nhân khách quan dẫn đến việc chậm triển khai các dự án này.

Việc bàn giao cho quận Hoàng Mai các ô đất công cộng, trường học như kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội cần đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của người dân và nhà đầu tư, do đó, cần thời gian nghiên cứu, rà soát, đánh giá kỹ lưỡng. Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri Thành phố Hà Nội và sẽ tiếp tục chỉ đạo Tổng công ty HUD: (1) Tập trung, nghiêm túc, đẩy mạnh công tác chuẩn bị và thực hiện các dự án đầu tư đã được cử tri phản ánh; (2) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, có thẩm quyền của quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội để sớm hoàn thành quy hoạch, giải phóng mặt bằng, thực hiện đầu tư tại các lô đất thuộc các dự án của Tổng công ty HUD làm chủ đầu tư tại quận Hoàng Mai.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3024/BXD-QLDN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)