Quản lý sử dụng một phần tầng dịch vụ (tầng M) của nhà chung cư

Thứ hai, 25/07/2022 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 143/2022/CV-LH ngày 21/6/2022 của Công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng (sau đây gọi tắt là Công ty) xin ý kiến về việc chủ đầu tư thực hiện đầu tư và quản lý sử dụng một phần tầng dịch vụ (tầng M).

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 2773/BXD-QLN có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn số 143/2022/CV-LH thì dự án nhà ở chung cư cao cấp  N01-T5 khu Đoàn Ngoại Giao được Công ty thực hiện đầu tư trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2022. Trong giai đoạn này, việc đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng nhà chung cư được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tại khoản 1 Điều 6 của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng quy định phần diện tích và các thiết bị thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 100 của Luật Nhà ở phải được ghi rõ trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua căn hộ hoặc phần diện tích khác không phải căn hộ trong nhà chung cư.

Tại khoản 1 Điều 4 của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD đã quy định nhà chung cư phải được sử dụng đúng công năng, mục đích thiết kế và nội dung dự án được phê duyệt.

Đề nghị Công ty đối chiếu với các quy định nêu trên và nội dung các văn bản đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành để thực hiện.

Dự án nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội, nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư thì đề nghị Công ty liên hệ với Sở Xây dựng Hà Nội để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
2773-BXD-QLN_25072022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2773/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)