Hướng dẫn lập các đồ án quy hoạch thuộc khu vực được quy hoạch là xã ngoại thị trong đơn vị hành chính được quy hoạch là đô thị loại IV theo quy định pháp luật

Thứ sáu, 22/07/2022 16:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/7/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2750/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng Bắc Ninh hướng dẫn việc thực hiện lập các đồ án quy hoạch thuộc khu vực được quy hoạch là xã ngoại thị trong đơn vị hành chính được quy hoạch là đô thị loại IV theo quy định pháp luật.

Quy hoạch chung đô thị Hồ và phụ cận, huyện Thuận Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt tại Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 đã quy hoạch huyện Thuận Thành đáp ứng tiêu chí đô thị loại IV làm cơ sở đề nghị cấp có thẩm quyền thành lập thị xã với khu vực nội thị và khu vực ngoại thị (khu vực nông thôn, gồm các xã Đại Đồng Thành, Đình Tổ, Song Liễu, Ngũ Thái, Nguyệt Đức, Nghĩa Đạo, Hoài Thượng và Mão Điền thuộc huyện Thuận Thành).

Đối với khu vực ngoại thị (khu vực nông thôn, gồm các xã nêu trên), không thuộc khu vực phát triển đô thị, căn cứ Điều 16 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ, các xã phải được lập quy hoạch chung xây dựng để cụ thể hóa quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện, quy hoạch chung thành phố, thị xã, làm cơ sở lập các quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn và lập các dự án đầu tư xây dựng; các điểm dân cư nông thôn phải được lập quy hoạch chi tiết xây dựng để cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng xã, làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2750-BXD-QHKT_22072022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2750/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)