Hướng dẫn sử dụng tro, xỉ nhiệt điện của nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương

Thứ sáu, 22/07/2022 16:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/7/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2734/BXD-VLXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn sử dụng tro, xỉ nhiệt điện của nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương.

Theo đó, việc đo nồng độ khí radon trong trường hợp xây dựng công trình kín (nhà cửa, nhà kho, …) trên bãi san lấp bằng tro xỉ nhiệt điện cần xem xét đến nồng độ khí radon trong không khí được quy định tại Mục 4.4 của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12249:2018 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp – Yêu cầu chung và Mục 10.2 của Chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp được ban hành kèm theo Quyết định số 216/QĐ-BXD ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các tiêu chuẩn liên quan về nồng độ khí radon. Cụ thể như sau:

- Trước khi san lấp, cần tiến hành phân tích nước và phóng xạ của khu vực san lấp và thu thập các tài liệu liên quan;

- Sau khi san lấp xong, cần đo lượng khí radon xả ra môi trường. Phương pháp đo nồng độ khí radon tham khảo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10759:2016 Đo hoạt độ phóng xạ trong môi trường – Không khí: Radon – 222;

- Sau khi thi công xong công trình xây dựng, cần phải kiểm tra nồng độ khí radon bên trong công trình. Các ngưỡng yêu cầu kỹ thuật và phương pháp đo nồng độ khí radon tham khảo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7889:2008 Nồng độ khí radon tự nhiên trong nhà – mức quy định và yêu cầu chung về phương pháp đo.

Về các đơn vị có đủ năng lực xác định thành phần cỡ hạt, thành phần hóa học trong tro, xỉ nhiệt điện, Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương có thể tham khảo danh sách các tổ chức được Bộ Xây dựng chỉ định đánh giá sự phù hợp theo QCVN 16:2019/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng tại website của Bộ Xây dựng: https://moc.gov.vn để lựa chọn.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2734-BXD-VLXD_22072022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2734/BXD-VLXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)