Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Thứ ba, 02/08/2022 16:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ do Ban Dân nguyện - Ủy ban thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 487/BDN ngày 14/6/2022, nội dung kiến nghị:“Luật Xây dựng và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng đã quy định “Ban Quản lý dự án khu vực cấp huyện có thể làm chủ đầu tư, quản lý các dự án do UBND cấp xã phê duyệt”. Việc thực hiện các quy định trên trong thực tiễn gặp vướng mắc với các quy định, hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước. Đề nghị Chính phủ xem xét, chỉ đạo các Bộ, ngành hướng dẫn cụ thể trách nhiệm của UBND cấp xã và Ban Quản lý dự án khu vực cấp huyện; việc tổ chức triển khai bằng hợp đồng hay bằng các hình thức khác và việc thanh quyết toán được thực hiện như thế nào?”

Về việc kiến nghị nêu trên, Bộ Xây dựng đã có công văn 2932/BXD-HĐXD có ý kiến như sau:

- Quyền hạn và trách nhiệm của UBND cấp xã và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực cấp huyện trong vai trò là Người quyết định đầu tư hoặc Chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án được quy định cụ thể tại các Điều 68, Điều 69 và Điều 72 của Luật Xây dựng (2014) được sửa đổi bổ sung tại Luật số 62/2020/QH14.

- Việc xác định Chủ đầu tư được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Luật Xây dựng (2014) được sửa đổi bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14,  và được thể hiện thông qua Quyết định phê duyệt dự án quy định tại Điều 18 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

- Việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

- Đối với các vướng mắc trong việc thi hành Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, đề nghị quý Cử chi làm rõ nội dung vướng mắc để Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ ngành liên quan tiếp thu và điều chỉnh kịp thời.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2932/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)