Hướng dẫn chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc, thiết kế quy hoạch xây dựng

Thứ ba, 05/07/2022 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/7/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2460/BXD-QHKT gửi Công ty TNHH Kiến trúc và Quy hoạch đô thị G8A về việc hướng dẫn chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.

1. Hồ sơ xét đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (CCHN HĐXD) của cá nhân Andrea Archanco Astorga gồm 2 lĩnh vực:

a) Lĩnh vực thiết kế kiến trúc công trình thực hiện theo quy định của Luật Kiến trúc;

b) Lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng hạng III không thuộc thẩm quyền cấp CCHN HĐXD của Bộ Xây dựng.

2. Hồ sơ xét đề nghị chuyển đổi CCHN HĐXD của cá nhân Manuel Dikran Der Hagopian gồm 02 lĩnh vực:

a) Lĩnh vực thiết kế kiến trúc công trình thực hiện theo quy định của Luật Kiến trúc;

b) Lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng hạng I, khi xét chuyển đổi CCHN HĐXD (cá nhân đã có CCHN do nước sở tại cấp), do thẩm quyền phê duyệt đồ án của các nước không giống Việt Nam nên Hội đồng xét cấp CCHN HĐXD đánh giá hồ sơ theo quy định tại Điều 66, Điều 67 và khoản 4 Điều 76 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

3. Việc công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc cho người nước ngoài hành nghề kiến trúc tại Việt Nam thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 31 Luật Kiến trúc: người nước ngoài hành nghề kiến trúc tại Việt Nam từ 06 tháng trở lên thì thực hiện thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc tại cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Xây dựng các tỉnh, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh). Quý cơ quan liên hệ với các cơ quan nêu trên để thực hiện thủ tục công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

4. Theo khoản 3 Điều 149 Luật Xây dựng 2014, Sở Xây dựng, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ có thẩm quyền sát hạch, cấp chứng chỉ hành ngh ề hoạt động xây dựng các hạng II, III. Quý cơ quan liên hệ với các cơ quan nêu trên để được cấp CCHN HĐXD hạng III về thiết kế quy hoạch xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2460-BXD-QHKT_05072022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2460/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)