Hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm cát trắng silic đã qua chế biến của Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng Chi Linh

Thứ ba, 05/07/2022 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 2445/BXD-VLXD gửi Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng Chi Linh hướng dẫn khoáng sản cát trắng silic đã qua chế biến của Công ty đủ điều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật để xuất khẩu.

Ngày 26/10/2021, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 4386/BXD-VLXD về việc hướng dẫn Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng Chi Linh xuất khẩu cát trắng silic. Ngày 15/6/2022, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2138/BXD-VLXD gửi Văn phòng Chính phủ trả lời kiến nghị của Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng Chi Linh theo yêu cầu tại Phiếu chuyển số 1066/PC-VPCP ngày 09/6/2022, theo đó Bộ Xây dựng đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét giao cho Bộ Tài chính giải quyết các thủ tục xuất khẩu các sản phẩm cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc đã qua chế biến theo quy định.

Ngày 26/6/2022, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 3930/VPCP-CN  thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, theo đó, trên cơ sở cân đối nhu cầu của thị trường trong nước và bảo đảm dự trữ khoáng sản, Bộ Xây dựng quy định về chỉ tiêu kỹ thuật để xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc sau tuyển, chế biến. Về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, trong đó đã quy định chỉ tiêu kỹ thuật cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc sau tuyển, chế biến được phép xuất khẩu.

Như vậy, sản phẩm cát trắng silic đã qua chế biến được xuất khẩu phải đảm bảo đúng nguồn gốc, đáp ứng quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật tại Phụ lục I Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Bộ Xây dựng đề nghị Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng Chi Linh liên hệ với cơ quan hải quan để thực hiện việc xuất khẩu cát trắng silic đã qua chế biến, định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2445-BXD-VLXD_05072022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2445/BXD-VLXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)