Công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt tiêu chí đô thị loại IV trực thuộc tỉnh Quảng Nam

Thứ năm, 19/05/2022 16:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/5/2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 433/QĐ-BXD về việc công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt tiêu chí đô thị loại IV trực thuộc tỉnh Quảng Nam.

Phạm vi đánh giá là toàn bộ ranh giới hiện trạng huyện Núi Thành, diện tích tự nhiên 555,95km2, khu vực dự kiến phát triển thành nội thị gồm 09 đơn vị hành chính cấp xã: thị trấn Núi Thành và các xã Tam Hiệp, Tam Anh Nam, Tam Anh Bắc, Tam Nghĩa, Tam Quang, Tam Giang, Tam Mỹ Đông, Tam Hòa.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19/5/2022.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 433/QĐ-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)