Định mức công tác thu gom, vận chuyển rác y tế bệnh phẩm của các cơ sở y tế về khu xử lý

Thứ sáu, 29/04/2022 17:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/4/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 1500/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương hướng dẫn xác định định mức công tác thu gom, vận chuyển rác y tế bệnh phẩm của các cơ sở y tế về khu xử lý.

Theo quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 62 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022): “Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc vận chuyển, xử lý chất thải y tế; Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết việc phân loại, thu gom, lưu giữ, quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế phù hợp với điều kiện của địa phương”. Do đó, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường để được hướng dẫn.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1500-BXD-KTXD_29042022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1500/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)