Hướng dẫn về phương thức xác định giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước sau khi cải tạo, xây dựng lại theo giá bảo toàn vốn

Thứ sáu, 29/04/2022 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/4/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 1489/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn về phương thức xác định giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước sau khi cải tạo, xây dựng lại theo giá bảo toàn vốn.

(1) Về giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đối với phần diện tích tăng thêm sau khi đã cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư:

Tại Điều 25 Thông tư số 19/2016/TT-BXD đã quy định cụ thể: giá bán đối với phần diện tích tăng thêm sau khi được Nhà nước cải tạo, xây dựng lại phải bảo đảm theo nguyên tắc thu hồi vốn đầu tư xây dựng.

Tại điểm d khoản 1 Điều 40 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định: Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (đối với địa phương là UBND cấp tỉnh) có thẩm quyền ban hành hoặc quyết định giá bán, giá thuê, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. 

Do đó, đề nghị Sở Xây dựng báo cáo UBND Thành phố xem xét quyết định giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

(2) Về việc xử lý các trường hợp được bố trí sử dụng nhà ở sau khi Nhà nước cải tạo, xây dựng lại (áp dụng cho các đối tượng không phải là người thuê nhà ở cũ trước đây):

Theo Điều 80 của Luật Nhà ở 2014 thì các loại nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, bao gồm nhà ở công vụ, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở cũ. Tại các Điều 82, 83 của Luật Nhà ở đã quy định việc thực hiện quản lý đối với từng loại nhà ở (về đối tượng, điều kiện được bố trí nhà ở, giá thuê, thuê mua, bán nhà ở, việc quản lý vận hành…).

Do đó, đề nghị Sở Xây dựng Thành phố rà soát, đối chiếu các trường hợp cụ thể trên địa bàn với quy định cụ thể của pháp luật để thực hiện cho thuê, thuê mua hoặc bán nhà ở theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1489-BXD-QLN_29042022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1489/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)