Hướng dẫn Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Thứ sáu, 29/04/2022 15:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/4/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 1483/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng hướng dẫn về việc xác định lại giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước đối với trường hợp đã có Quyết định phê duyệt giá bán nhưng người mua không đến thực hiện ký kết hợp đồng mua nhà ở.

Theo nội dung công văn số 996/SXD-QLN của Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng thì có một số trường hợp Thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định phê duyệt giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê (vào thời điểm năm 2016, 2018). Tuy nhiên, sau khi Sở Xây dựng có thông báo về việc ký hợp đồng mua bán nhà ở nhưng một số hộ dân vẫn không làm thủ tục ký kết hợp đồng. Do đó, Sở Xây dựng Hải Phòng đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc xác định giá bán nhà ở đối với các trường hợp này.

Về nội dung nêu trên, tại điểm e khoản 2 Điều 69 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ đã quy định: “Trong trường hợp quá 90 ngày, kể từ ngày đơn vị quản lý vận hành nhà ở có thông báo thời gian ký hợp đồng mua bán nhà ở mà người mua chưa thực hiện ký hợp đồng, nếu có thay đổi về giá đất ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành thì cơ quan quản lý nhà ở phải báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt giá mới trước khi ký kết hợp đồng mua bán với người mua nhà ở”.

Đề nghị Sở Xây dựng Hải Phòng căn cứ vào quy định nêu trên với trường hợp cụ thể của thành phố để báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định; đồng thời rà soát để thực hiện việc quản lý cho thuê, quản lý bán nhà ở cũ theo đúng quy định của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1483-BXD-QLN_29042022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1483/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)