Hướng dẫn về việc biểu quyết bầu Ban quản trị tại Hội nghị nhà chung cư lần đầu

Thứ sáu, 08/04/2022 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng đã có công văn 1188/BXD-QLN gửi Ban đại diện cư dân chung cư Dreamland Bonanza hướng dẫn về việc biểu quyết bầu Ban quản trị tại Hội nghị nhà chung cư lần đầu.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ Xây dựng) thì quy chế bầu Ban quản trị nhà chung cư là một trong các nội dung được quyết định trong Hội nghị nhà chung cư lần đầu (trong đó có cách thức bỏ phiếu, cách tính số phiếu,…).

Do vậy, đối với nội dung hỏi của Ban đại diện cư dân chung cư Dreamland Bonanza về cách tính số phiếu bầu Ban quản trị nhà chung cư thì cần căn cứ theo Quy chế Bầu ban quản trị nhà chung cư để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Ban đại diện cư dân liên hệ với Sở Xây dựng thành phố Hà Nội là cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1188-BXD-QLN_08042022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1188/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)