Hướng dẫn nội dung liên quan đến áp dụng định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng

Thứ hai, 18/04/2022 16:21
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/4/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 1293/BXD-KTXD gửi Tổng Công ty Mạng lưới Viettel (VTNet) hướng dẫn nội dung liên quan đến áp dụng định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng.

Theo đó, chi phí thiết kế xây dựng công trình thông tin - truyền thông được xác định theo quy định tại Thông tư số 12/2021/T-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng, quy định tại Bảng HTKT1 Phụ lục số VIII kèm theo Thông tư này (áp dụng cho công trình cấp III và điều chỉnh với hệ số k=0,9 cho công trình cấp IV).

Theo số liệu tổng kết của Bộ Xây dựng, hầu hết các công trình thông tin - truyền thông có cấu phần xây dựng đều là công trình cấp III trở xuống. Trường hợp thiết kế công trình thông tin - truyền thông có cấu phần xây dựng là công trình cấp I, II và các công việc tư vấn khác chưa có định mức chi phí hoặc đã có định mức chi phí nhưng chưa phù hợp thì theo quy định mục 2 phần I Phụ lục VI kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chi phí cho các công việc tư vấn này được xác định bằng cách lập dự toán phù hợp với nội dung công việc cần thực hiện theo hướng dẫn tại mục II Phụ lục VI kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD nói trên.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1293-BXD-KTXD_18042022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1293/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)