Hướng dẫn thủ tục lựa chọn nhà thầu sau khi thực hiện tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc

Thứ tư, 23/03/2022 16:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/3/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 958/BXD-HĐXD gửi Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị về đề nghị hướng dẫn thủ tục lựa chọn nhà thầu sau khi thực hiện tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc.

Về việc tổ chức thi tuyển: Theo nội dung tại văn bản số 569/HUD-BQL1, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị đã tổ chức thực hiện thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình tại lô đất CC1 thuộc dự án Khu đô thị Mỹ Đình II theo phương thức thi tuyển hạn chế và đã lựa chọn được một tổ chức có phương án thiết kế kiến trúc tối ưu để trao giải nhất và sẽ sử dụng phương án thiết kế này trong các bước tiếp theo (hình thức thi tuyển được Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị căn cứ theo quy định Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, Thông tư số 13/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng).

Tại khoản 2 Điều 41 Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14, quy định “Cuộc thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng đã phê duyệt kế hoạch tuyển chọn trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021”.

Trường hợp, kế hoạch tuyển chọn được phê duyệt theo quy định của Luật Xây dựng trước ngày Luật Kiến trúc có hiệu lực (ngày 01/7/2020) thì tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31/12/2021.

Trường hợp, kế hoạch tuyển chọn được phê duyệt sau ngày Luật Kiến trúc có hiệu lực (ngày 01/7/2020) thì việc tổ chức thi tuyển, lựa chọn nhà thầu tư vấn được thực hiện theo quy định của Luật Kiến trúc năm 2020.

Về việc lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Đối với trường hợp kế hoạch tuyển chọn được phê duyệt trước ngày Luật Kiến trúc có hiệu lực, tại khoản 3 Điều 81 Luật Xây dựng năm 2014 quy định “Tác giả của thiết kế kiến trúc công trình xây dựng khi trúng tuyển hoặc được tuyển chọn được bảo hộ quyền tác giả, được ưu tiên lựa chọn để lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định”.

Ngoài ra, tại điểm d khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu quy định “Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của thiết kế kiến trúc công trình trúng tuyển khi tác giả có đủ điều kiện năng lực theo quy định; gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình”.

Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị căn cứ các quy định như đã nêu trên để nghiên cứu thực hiện. Trong trường hợp chưa rõ, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị liên hệ với Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn, thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về đấu thấu, lựa chọn nhà thầu.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_958-BXD-HDXD_23032022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 958/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)