Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 05 tập thể thuộc Viện Khoa học công nghệ Xây dựng

Thứ ba, 04/01/2022 15:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/12/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1438/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 05 tập thể thuộc Viện Khoa học công nghệ Xây dựng, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2020 gồm:

1. Viện chuyên nghành Kết cấu công trình xây dựng;

2. Viện chuyên ngành Bê tông;

3. Phân Viện Khoa học công nghệ Xây dựng miền Nam;

4. Phòng Tổ chức - Hành chính;

5. Trung tâm Công nghệ xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1438/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)