Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 03 tập thể và 18 cá nhân thuộc Viện Khoa học công nghệ Xây dựng

Thứ ba, 04/01/2022 16:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/12/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1439/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 03 tập thể và 18 cá nhân thuộc Viện Khoa học công nghệ Xây dựng, đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2020 gồm:

I. Tập thể:

1. Phân viện Khoa học công nghệ Xây dựng miền Nam;

2. Viện chuyên ngành Kết cấu công trình xây dựng;

3. Phòng Tổ chức - Hành chính.

II. Cá nhân:

1. Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán;

2. Đặng Quốc Khánh, Chuyên viên phòng Kế hoạch kỹ thuật;

3. Cao Duy Khôi, Giám đốc, Viện chuyên ngành Kết cấu công trình xây dựng;

4. Hoàng Anh Giang, Phó Giám đốc, Viện chuyên ngành Kết cấu công trình xây dựng;

5. Phạm Anh Tuấn, Nghiên cứu viên, Viện chuyên ngành Kết cấu công trình xây dựng;

6. Trần Toàn Thắng, Phó Giám đốc Viện chuyên ngành Địa kỹ thuật;

7. Lê Phượng Ly, Nghiên cứu viên, Viện chuyên ngành Bê tông;

8. Nguyễn Văn Thạnh, Kỹ sư, Viện chuyên ngành Bê tông;

9. Uông Hồng Sơn, Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ Xây dựng miền Nam;

10. Trần Thị Minh, Chuyên viên, Phân Viện Khoa học công nghệ Xây dựng miền Trung;

11. Vũ Thành Trung, Giám đốc Trung tâm Kết cấu thép và xây dựng;

12. Diêm Công Huy, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Trắc địa và xây dựng;

13. Nguyễn Văn Bình, Kỹ sư, Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ xây dựng;

14. Trần Trung Kiên, Kỹ sư, Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ xây dựng;

15. Cao Duy Bách, Kỹ sư chính, Trung tâm Công nghệ xây dựng;

16. Nguyễn Quý Long, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Thiết bị và xây dựng;

17. Vũ Bá Khánh, Kỹ sư chính, Trung tâm Tư vấn Xây dựng công nghiệp và hạ tầng;

18. Nguyễn Hoàng Dương, Kỹ sư chính, Trung tâm Tư vấn Xây dựng công nghiệp và hạ tầng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1439/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)