Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 12 cá nhân thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Thứ ba, 04/01/2022 16:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/12/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1446/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 12 cá nhân thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, đã có nhiều năm liên tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng gồm:

1. Hoàng Thị Thu Hương, Chuyên viên, Phòng Kinh tế Kỹ thuật, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

2. Lê Thanh Hải, Chuyên viên, Phòng Tổ chức Nhân sự, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

3. Nguyễn Thị Hường, Chuyên viên, Ban chuẩn bị thực hiện dự án LILAMA, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

4. Nguyễn Duy Lợi, Thợ lái cẩu, Phòng Quản lý Cơ giới, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

5. Tạ Mạnh Hà, Thợ lái cẩu, Phòng Quản lý Cơ giới, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

6. Lê Anh Văn, Thợ sửa chữa, Phòng Quản lý Cơ giới, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

7. Vũ Thị Khuyên, Công đoàn Tổng công ty, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

8. Nguyễn Việt Cường, Chuyên viên, Văn phòng Tổng công ty, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

9. Nguyễn Đức Hải, Phó phòng Quản lý Cơ giới, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

10. Vũ Thị Mai Anh, Nhân viên, Văn phòng Tổng công ty, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

11. Trần Thị Miên, Nhân viên, Văn phòng Tổng công ty, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

12. Phạm Thị Hồng Loan, Nhân viên, Văn phòng Tổng công ty, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1446/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)