Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 8 tập thể thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

Thứ ba, 04/01/2022 16:57
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/12/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1447/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho 8 tập thể thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2020 gồm:

1. Phòng Tài chính kế toán, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

2. Phòng Kinh tế kỹ thuật, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

3. Phòng Tổ chức Nhân sự, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

4. Văn phòng Tổng công ty, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

5. Phòng Quản lý cơ giới, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

6. Ban dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

7. Ban dự án điện Sông Hậu 1, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

8. Ban dự án Điện Nghi Sơn 2, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1447/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)