Tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 02 tập thể và 39 cá nhân thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP

Thứ ba, 04/01/2022 17:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/12/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1448/QĐ-BXD về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 02 tập thể và 39 cá nhân thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2020, gồm:

I. Tập thể:

1. Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

2. Phòng Kinh tế Kỹ thuật, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

II. Cá nhân:

1. Trần Đình Đại, Phó Tổng giám đốc, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

2. Doãn Thị Lan, Nhân viên, Phòng Tổ chức Nhân sự, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

3. Lê Thị Thanh Bình, Nhân viên, Phòng Tổ chức Nhân sự, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

4. Trịnh Minh Nguyên, Chuyên viên, Phòng Tài chính Kế toán, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

5. Lại Việt Tân, Chuyên viên, Phòng Tài chính Kế toán, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

6. Nguyễn Tuấn Hùng, Chuyên viên, Phòng Tài chính Kế toán, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

7. Khuất Văn Thúy, Trưởng phòng, Phòng Kinh tế Kỹ thuật, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

8. Lê Đình Khanh, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

9. Vũ Tiến Trình, Phó Trưởng phòng, Phòng Pháp chế Thẩm định, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

10. Nguyễn Thị Quỳnh, Chuyên viên, Phòng Pháp chế Thẩm định, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

11. Nguyễn Thị Thương Huyền, Nhân viên, Văn phòng Tổng công ty, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

12. Nguyễn Văn Thạo, Lái xe, Văn phòng Tổng công ty, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

13. Chu Thanh Liêm, Trưởng phòng, Phòng Quản lý cơ giới, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

14. Lã Thị Bích Liên, Chuyên viên, Phòng Quản lý cơ giới, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam CTCP;

15. Hà Ngọc Sơn, Tổ trường Lái cẩu 7/7, Phòng Quản lý cơ giới, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

16. Trần Văn Ngân, Tổ trưởng Lái cẩu 6/7, Phòng Quản lý cơ giới, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

17. Đoàn Mạnh Huyền, Lái cẩu 6/7, Phòng Quản lý cơ giới, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - - CTCP;

18. Phạm Mạnh Hương, Tổ trưởng Lái cẩu 6/7, Phòng Quản lý cơ giới, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

19. Đinh Quang Vĩ, Giám đốc Ban Dự án Điện Vân Phong 1, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

20. Hồ Ngọc Thảo, Phó GĐ công trường, Ban Dự án Điện Vân Phong 1, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

21. Nguyễn Quốc Dân, Trưởng phòng An toàn, Ban Dự án Điện Vân Phong 1, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam CTCP;

22. Hoàng Dũng Mạnh, Trưởng phòng QA/QC, Ban Dự án Điện Vân Phong 1, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

23. Nguyễn Gia Thực, Kỹ sư cơ khí chuyên dụng, Ban Dự án điện Thái Bình 2, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

24. Phạm Hồng Toàn, Kỹ sư công nghệ chế tạo máy, Ban Dự án điện Thái Bình 2, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

25. Trịnh Anh Điền, Nhân viên, Ban Dự án điện Thái Bình 2, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

26. Đậu Quý, Trưởng Phòng Hợp đồng, Ban Dự án Điện Nghi Sơn 2, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

27. Phùng Mạnh Thắng, Nhân viên phòng Thi công, Ban Dự án Điện Nghi Sơn 2, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

28. Nguyễn Vương Khâm, Phó phòng Điện, Ban Dự án Điện Nghi Sơn 2, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

29. Nguyễn Quốc Cường, Nhân viên, Phòng Q/C, Ban Dự án Điện Nghi Sơn 2, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

30. Đỗ Trọng Tông, Nhân viên phòng Thi công, Ban Dự án Điện Nghi Sơn 2, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

31. Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng An Toàn, Ban dự án Điện Sông Hậu 1, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

32. Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng phòng, Phòng Chạy thử, Ban Dự án Điện Sông Hậu 1, Tống công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

33. Đặng Quang Vinh, Trưởng phòng, Phòng Chạy IC, Ban Dự án Điện Sông Hậu 1, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

34. Đào Ngọc Hường, Nhân viên, Ban Dự án Điện Sông Hậu 1, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

35. Trần Quốc Hoàn, Trưởng phòng, Phòng Hợp đồng, Ban Dự án Hóa dầu Long Sơn, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

36. Trịnh Văn Thế, Trưởng phòng, Phòng QA/QC, Ban Dự án Hóa dầu Long Sơn, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

37. Phạm Thành Luân, Trưởng phòng Vật tư, Ban Dự án Hóa dầu Long Sơn, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

38. Nguyễn Thanh Bình, Phụ trách Xưởng gia công-Chế tạo, Ban Dự án Hóa dầu Long Sơn, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

39. Chu Văn Đức, Trưởng phòng Thi công Cơ khí, Ban Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1448/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)