Hướng dẫn quy hoạch để có cơ sở lập Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bắc Tiền Phong

Thứ năm, 23/12/2021 16:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/12/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 5347/BXD-QHKT gửi Công ty cổ phần Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong về thủ tục thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp; Dự án phát triển tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp tại khu vực Đầm Nhà Mạc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, việc phê duyệt Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2.000 Tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp tại khu vực Đầm Nhà Mạc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, (Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND tinh Quảng Ninh) và Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2.000 Tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp tại khu vực Đầm Nhà Mạc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (Quyết số 333/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh) phải đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan; phù hợp với Quy hoạch chung thị xã Quảng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 3888/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 và Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 Khu dịch vụ cảng biển, cảng biển, công nghiệp và đô thị tại Đầm Nhà Mạc, thị xã Quảng Yên được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 30/5/2016.

Căn cứ Khoản 2 Điều 27 Luật Xây dựng năm 2014 và Khoản 5 Điều 12 Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 16/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp tại khu vực Đầm Nhà Mạc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, quy mô 1.192,9 ha (gọi tắt là Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong), Chủ đầu tư căn cứ vào điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp tại khu vực Đầm Nhà Mạc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh sau khi được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt làm cơ sở để lập Dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bắc Tiền Phong.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5347_BXD_QHKT_23122021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5347/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)