Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Thứ tư, 22/12/2021 15:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 418/BDN ngày 02/11/2021 với nội dung kiến nghị: Nghị định số 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị quy định, tại khoản 7 Điều 4 Nghị định quy định “7. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng”.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 1, Nghị định 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai thì không quy định việc phân lô, bán nền tại các dự án nhà ở phải xin ý kiến Bộ Xây dựng. Với quy định này thì những khu vực mà địa phương có chủ trương giao đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tất cả các loại đô thị đều phải được Bộ Xây dựng chấp thuận, do đó sẽ kéo dài thời gian thẩm định dự án nhà ở vì phải gửi hồ sơ về Bộ Xây dựng và phải kèm theo nhiều thủ tục gây phức tạp. Đề nghị nghiên cứu trình Chính phủ điều chỉnh lại quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP theo hướng: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt. Riêng đô thị loại II trở lên phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 5318/BXD-PTĐT trả lời như sau:

Ngày 22/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1963/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong năm 2021 và năm 2022, trong đó, về nội dung “chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt” Thủ tướng Chính phủ đã quyết định đơn giản hóa theo hướng “Phân cấp toàn bộ cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định khu vực được chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt, trên cơ sở các công cụ quản lý phát triển đô thị theo quy định (gồm: quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý kiến trúc, chương trình phát triển từng đô thị, khu vực phát triển đô thị (nếu có) được duyệt...).”, thực hiện sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tập trung nghiên cứu, sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trong đó có đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP để đáp ứng nguyện vọng của cử tri tỉnh Lào Cai.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5318/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)