Hướng dẫn quản lý tiến độ hợp đồng thi công xây dựng

Thứ ba, 07/12/2021 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 07/12/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 5036/BXD-KTXD gửi Công ty Quản lý Tài sản Viettel hướng dẫn quản lý tiến độ hợp đồng thi công xây dựng.

Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Trường hợp các hợp đồng trong nội dung văn số 2938/VAM-ĐHDATL thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ thì việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Theo đó, trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm cả thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng xây dựng) không làm kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư quyết định. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng thì phải báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5036-BXD-KTXD_07122021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5036/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)