Thông báo kiểm tra hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng năm 2021

Thứ sáu, 19/11/2021 16:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch Kiểm tra hoạt động các phòng thí nghiêm chuyên ngành xây dựng được ban hành kèm theo Quyết định số 486/QĐ-BXD ngày 04/05/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (sau đây được gọi là Kế hoạch kiểm tra số 486); Căn cứ vào tình hình diễn biến thực tiễn dịch bệnh Covid-19 trên các tỉnh, thành cả nước, Bộ Xây dựng tổ chức kiểm tra đối với các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021, như sau:

1. Tên tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; tên phòng thí nghiệm; mã số (LAS-XD); thời gian và địa điểm theo Danh sách kiểm tra kèm theo.

2. Thành phần tham gia kiểm tra:

- Đơn vị chủ trì: Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng (Lãnh đạo và chuyên viên).

- Đơn vị phối hợp: Sở Xây dựng địa phương

3. Yêu cầu đối với tổ chức hoạt động thí nghiệm:

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực, hồ sơ quản lý chất lượng và các tài liệu liên quan để phục vụ công tác kiểm tra theo yêu cầu tại mục IV, Kế hoạch kiểm tra số 486.

Sau khi nhận được thông báo đề nghị đơn vị liên hệ với chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Bà Nguyễn Minh Phương, số điện thoại 0988055888 hoặc ông Nguyễn Xuân Hiển, số điện thoại 0946853883 để thống nhất chi tiết kế hoạch và thời gian kiểm tra.

(Lưu ý: Trong quá trình kiểm tra, tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng có trách nhiệm bố trí phòng làm việc đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4792-BXD-KHCN_19112021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4792-BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)