Tặng thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 13 cá nhân thuộc Vụ Khoa học công nghệ và môi trường

Thứ năm, 04/11/2021 16:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 04/11/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1208/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 13 cá nhân thuộc Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2020, gồm:

1. Ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng;

2. Ông Nguyễn Quang Minh, Phó Vụ trưởng;

3. Ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Vụ trưởng;

4. Ông Lê Minh Long, Phó Vụ trưởng;

5. Bà Quách Thị Huệ Linh, Chuyên viên chính;

6. Bà Châu Thị Thu Hà, Chuyên viên chính;

7. Bà Lê Mai Hồng, Chuyên viên chính;

8. Ông Nguyễn Xuân Hiển, Chuyên viên chính;

9. Ông Phạm Bá Hùng, Chuyên viên chính;

10. Bà Lưu Linh Hương, Chuyên viên chính;

11. Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Chuyên viên chính;

12. Ông Đinh Chính Lợi, Chuyên viên chính;

13. Ông Vũ Hải Nam, Chuyên viên chính.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1208/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)