Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 08 cá nhân thuộc Vụ Khoa học công nghệ và môi trường

Thứ năm, 04/11/2021 16:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 04/11/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1207/QĐ-BXD ngày 04/11/2021 về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 08 cá nhân thuộc Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, đã có nhiều năm liên tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng, gồm:

1. Ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng

2. Ông Nguyễn Quang Minh, Phó Vụ trưởng;

3. Ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Vụ trưởng;

4. Bà Lê Mai Hồng, Chuyên viên chính;

5. Bà Lưu Linh Hương, Chuyên viên chính;

6. Ông Phạm Bá Hùng, Chuyên viên chính;

7. Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Chuyên viên chính;

8. Ông Vũ Hải Nam, Chuyên viên chính.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1207/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)