Hưởng ứng và tham gia Chương trình phân loại rác tại nguồn, thu hồi rác thải tái chế, pin thải tại trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng

Thứ năm, 04/11/2021 17:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 03/11/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4558/BXD-KHCN về việc hưởng ứng và tham gia Chương trình phân loại rác tại nguồn, thu hồi rác thải tái chế, pin thải tại trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng.

Nhằm nâng cao nhận thức và hành động về phân loại rác tại nguồn, tuần hoàn, tái chế, tái sử dụng chất thải, giảm thiểu tác động đến môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021, Bộ Xây dựng tổ chức Chương trình “Thu hồi rác thải tái chế, pin thải” tại trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng với các nội dung như sau:

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức kết hợp với Chương trình “Thu hồi rác thải tái chế, pin thải”  tại địa điểm ở sân phía hàng rào trước tòa nhà Báo Xây dựng và Nhà xuất bản Xây dựng. Trang bị 03 thùng thu hồi pin thải tại 03 điểm đặt tại hành lang tầng 1 nhà 7 tầng cơ quan Bộ Xây dựng.

2. Thời gian: Dự kiến từ 8h00 đến 10h00 Thứ Ba, ngày 09/11/2021.

3. Các đơn vị tham gia tổ chức thực hiện Chương trình:

- Về phía Bộ Xây dựng: Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (đơn vị chủ trì), Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Văn phòng Bộ, Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Xây dựng, Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị.

- Báo Xây dựng, Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng: Đưa tin, viết bài tuyên truyền về chương trình.

- Đơn vị phối hợp tổ chức: Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO).

Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị trong khuôn viên trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội thông báo và vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị thực hiện việc thu gom, phân loại rác thải tái chế (nhựa, túi nilon, vỏ lon, vỏ hộp kim loại, giấy) và pin thải tại gia đình và phòng làm việc, mang đến Chương trình trong thời gian từ 8h đến 10h sáng ngày Thứ Ba, 09/11/2021 để đổi lấy quà tặng là các sản phẩm, vật dụng tái chế, thân thiện với môi trường  từ  Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4558-BXD-KHCN_03112021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4558/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)