Áp dụng định mức đầm đất

Thứ năm, 14/10/2021 16:49
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4255/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH MTV Thiết kế và tư vấn xây dựng công trình hàng không (ADCC) cho ý kiến về việc áp dụng định mức đầm đất.

Theo đó, định mức dự toán xây dựng công trình thể hiện mức hao phí về vật liệu, nhân công, máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Định mức dự toán được lập trên cơ sở quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, quy phạm kỹ thuật về thiết kế, thi công, nghiệm thu. Công tác đào, đắp đất trong Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng được xây dựng phù hợp với TCVN 4447:2012.

Đối với các công tác xây dựng chưa được quy định hoặc đã quy định nhưng sử dụng công nghệ thi công mới, biện pháp thi công, điều kiện thi công chưa quy định trong hệ thống định mức xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì việc xác định định mức cho công trình thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Do đó, đối với trường hợp nêu trong văn bản số 362/ADCC-TTKTĐT ngày 27/8/2021, trong quá trình lập dự toán xây dựng, các tổ chức, cá nhân lập dự toán có trách nhiệm lập danh mục các định mức dự toán mới cho phù hợp với thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công dự kiến để phục vụ việc lập đơn giá, xác định dự toán xây dựng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4255-BXD-KTXD_14102021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4255/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)