Hướng dẫn Ban quản lý dự án Hàng hải ủy thác quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thứ ba, 28/09/2021 16:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3997/BXD-HĐXD gửi Ban quản lý dự án Hàng hải về việc ủy thác quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 62 Luật Xây dựng 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 19 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 “Căn cứ quy mô, tính chất, nguồn vốn sử dụng và điều kiện thực hiện dự án đầu tư xây dựng, người quyết định đầu tư quyết định áp dụng một trong các hình thức tổ chức quản lý dự án sau: a) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực; b) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án; c) Chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc;d) Tổ chức tư vấn quản lý dự án.”.

Theo nội dung của công văn, dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2018 với hình thức quản lý dự án là ủy thác quản lý dự án, hiện nay dự án chưa thực hiện do vướng mắc về nguồn vốn. Đến tháng 8/2021 Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của chủ trương nhưng không điều chỉnh về hình thức quản lý dự án (hiện nay, hình thức ủy thác quản lý dự án đã bãi bỏ).

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 15/NĐ-CP ngày 03/3/2021, người quyết định đầu tư quyết định hình thức tổ chức quản lý dự án khi phê duyệt dự án. Theo đó, người quyết định đầu tư quyết định hình thức quản lý dự án theo quy định tại Điều 62 Luật Xây dựng 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 19 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 và quy định tại Điều 20 Nghị định số 15/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3997-BXD-HDXD_27092021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3997/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)