Quy định pháp luật kinh doanh bất động sản áp dụng đối với cá nhân kinh doanh bất động sản

Thứ hai, 04/10/2021 16:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 04/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4101/BXD-QLN gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quy định pháp luật kinh doanh bất động sản áp dụng đối với cá nhân kinh doanh bất động sản.

Theo Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Phụ lục IV của Luật Đầu tư năm 2020 thì kinh doanh bất động sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo quy định tại Điều 10 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a Khoản 2 Điều 75 của Luật Đầu tư năm 2020) thì tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật đã được quy định. Để xác định trường hợp quy mô nhỏ, không thường xuyên thì tại Điều 5 của Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản đã có quy định cụ thể.

Việc cá nhân vay vốn tổ chức tín dụng theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng để mua bất động sản không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Do vậy, đề nghị Quý Cơ quan căn cứ các quy định nêu trên của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ để xác định các trường hợp kinh doanh bất động sản không phải thực hiện thành lập doanh nghiệp và đối chiếu với các trường hợp cụ thể để xem xét, giải quyết theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4101_BXD-QLN_04102021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4101/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)