Thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040

Thứ sáu, 01/10/2021 18:24
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 01/10/2021, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị - Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, đồng chí Đoàn Văn Việt - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng chí  Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái, đại diện Văn phòng Chính phủ và đại diện các Bộ, ngành Trung ương là thành viên Hội đồng thẩm định.

Báo cáo Hội đồng thẩm định, đại diện đơn vị tư vấn (Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia) trình bày những nội dung chính trong đề xuất Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Hồ Thác Bà đến năm 2040, bao gồm: lý do, sự cần thiết lập quy hoạch; cơ sở pháp lý; phạm vi, quy mô và thời hạn lập quy hoạch; quan điểm, mục tiêu, tính chất và sơ bộ dự báo phát triển Khu du lịch Quốc gia Hồ Thác Bà; yêu cầu đối với nội dung nghiên cứu quy hoạch; yêu cầu đối với hồ sơ sản phẩm; tiến độ và tổ chức thực hiện; các kiến nghị.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định đóng góp những ý kiến cụ thể về cơ sở pháp lý, nội dung nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực tài nguyên, môi trường, đầu tư, tài chính, công thương, quy hoạch, giao thông, văn hóa, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, quốc phòng, an ninh… để đơn vị tư vấn tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ, dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao sự nỗ lực của đơn vị tư vấn trong việc phối hợp với các Sở, ngành tỉnh Yên Bái trong quá trình nghiên cứu lập Nhiệm vụ Quy hoạch.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh vai trò quan trọng của Khu du lịch Quốc gia Hồ Thác Bà đối với phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Yên Bái nói riêng và với cả vùng Trung du và miền núi phía Bắc nói chung.

Để khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, giá trị lịch sử văn hóa Khu du lịch Quốc gia Hồ Thác Bà, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chỉ đạo quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Hồ Thác Bà đến năm 2040 phải đảm bảo tuân thủ đúng các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội; khai thác và sử dụng hiệu quả tài tài nguyên thiên nhiên; giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa, lịch sử của địa phương; quan tâm nghiên cứu những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; đặc biệt phải đảm bảo khai thác hài hòa, hiệu quả và bền vững các tiềm năng, lợi thế của Khu du lịch, đảm bảo thống nhất và đồng bộ với các cấp độ quy hoạch của tỉnh Yên Bái và khu vực.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị đơn vị tư vấn và UBND tỉnh Yên Bái tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, sớm hoàn thiện Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ, dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)