Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với khối lượng bổ sung, phát sinh dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn

Thứ tư, 15/09/2021 15:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3732/BXD-KTXD gửi Ban QLDA đường Hồ Chí Minh hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với khối lượng bổ sung, phát sinh dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Căn cứ nội dung văn bản số 1201/BĐHCM-KTTĐ ngày 28/6/2021 của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thì Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn, thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 được phê duyệt vào ngày 19/6/2018, trước thời điểm có hiệu lực của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Do đó, việc chuyển tiếp về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các công việc chưa thực hiện của dự án thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Hệ thống định mức dự toán xây dựng được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng được xây dựng trên cơ sở rà soát, loại bỏ và điều chỉnh các định mức dự toán Bộ Xây dựng đã công bố tại các văn bản 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007, Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017, Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011. Do đó, trường hợp phải lập dự toán bổ sung cho các khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng và khối lượng phát sinh > 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng (như nêu trong văn bản số 1201/BĐHCM-KTTĐ) thì theo quy định tại điểm c khoản 4 và khoản 5 Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP chủ đầu tư sử dụng hệ thống định mức tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD để xác định chi phí đầu tư xây dựng. Chủ đầu tư lưu ý cập nhật các quy định mới về hệ thống định mức, đơn giá do cơ quan có thẩm quyền ban hành, công bố trong quá trình quản lý chi phí đầu tư xây dựng đảm bảo đúng quy định tại khoản 8 Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3732-BXD-KTXD_14092021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3732/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)