Thông báo về việc giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tiếp tại Bộ phận một cửa

Thứ tư, 22/09/2021 09:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/9/2021, Văn phòng Bộ Xây dựng đã có công văn 328/VP-BPMC về việc giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tiếp tại Bộ phận một cửa.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính, từ 22/9/2021 Bộ phận một cửa thuộc Văn phòng Bộ Xây dựng sẽ triển khai lại việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và các giao dịch khác liên quan đến thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận một cửa.

Cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa đề nghị thực hiện nghiêm các quy định 5K, khai báo y tế và các quy định khác về phòng, chống dịch Covid-19 của UBND thành phố Hà Nội và Bộ Y tế.

Văn phòng Bộ Xây dựng trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết và cùng phối hợp, thực hiện tốt việc phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_328-VP-BPMC_22092021.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 328/VP-BPMC.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)