Tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 07 cá nhân thuộc Báo Xây dựng

Thứ ba, 31/08/2021 16:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 981/QĐ-BXD về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 07 cá nhân thuộc Báo Xây dựng, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2020, gồm:

1. Bà Hoàng Huyền Anh, Chuyên viên, Phòng Tổ chức - Hành chính;

2. Bà Đinh Thị Minh, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý phóng viên thường trú;

3. Ông Đỗ Hải Nguyên, Phóng viên, Ban Quản lý phóng viên thường trú;

4. Ông Vũ Thường Chiến, Trưởng Ban, Ban Báo Xây dựng điện tử;

5. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng phòng, Phòng Thư ký Tòa soạn;

6. Bà Cao Thị Thanh Nga, Phóng viên, Phòng Phóng viên;

7. Ông Nguyễn Cao Cường, Phóng viên, Cơ quan đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh của Báo Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 981/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)