Thực hiện quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư

Thứ tư, 18/08/2021 16:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/8/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3278/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư.

Tại Điều 102 của Luật Nhà ở năm 2014 đã có quy định về việc họp Hội nghị nhà chung cư và không quy định về hình thức tổ chức họp Hội nghị nhà chung cư. Do đó, đề nghị Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng căn cứ vào tình hình thực tế, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện; chủ đầu tư và Ban quản trị nhà chung cư tổ chức họp Hội nghị nhà chung cư cho phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư đã có quy định cụ thể về việc lập, bàn giao và lưu trữ hồ sơ nhà chung cư. Do đó, đề nghị Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng đối chiếu trường hợp cụ thể với quy định của pháp luật để hướng dẫn Ban quản trị nhà chung cư thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3278-BXD-QLN_18082021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3278/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)