Kiện toàn thành viên Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong ASEAN

Thứ sáu, 06/08/2021 16:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã ký Quyết định 920/QĐ-BXD về việc kiện toàn thành viên Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong ASEAN nhiệm kỳ IV gồm các cá nhân sau:

1. Ông Nguyễn Chí Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng-Chủ tịch.

2. Ông Phạm Văn Tân, Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam – Phó Chủ tịch thường trực.

3. Ông Hoàng Hải Vân, Phó Chánh Văn phòng Bộ - Ủy viên.

4. Nguyễn Hoàng Dũng, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ - Ủy viên.

5. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chuyên viên Vụ Hợp tác Quốc tế- Ủy viên.

6. Ông Trần Đình Thái, Trưởng Ban đối ngoại kiêm Phó Tổng thư ký Tổng hội Xây dựng Việt Nam - Ủy viên.

7. Ông Nguyễn Lập Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam - Ủy viên.

8. Ông Bùi Đức Dũng, Phó Trưởng phòng Quản lý thiết kế, Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Ủy viên.

9. Ông Trần Minh Phú, Phó Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật, Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Ủy viên.

Theo Quyết định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Ủy ban Giám sát, các thành viên Ủy ban Giám sát thực hiện theo Quyết định 1128/QĐ-BXD ngày 15/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 920/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)