Hướng dẫn thanh toán hợp đồng xây dựng

Thứ ba, 20/07/2021 16:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 450/CT-KTKT ngày 18/6/2021 của Công ty TNHH MTV Xây dựng 99 đề nghị hướng dẫn thanh toán hợp đồng xây dựng.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 2802/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

1. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Theo nội dung văn bản số 450/CT-KTKT, Công ty TNHH MTV Xây dựng 99 là nhà thầu trúng thầu thi công ½ cầu đường bộ Tà Lùng - Thủy Khẩu, tỉnh Cao Bằng được lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi; hợp đồng được ký kết giữa Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng với Công ty TNHH MTV Xây dựng 99 ngày 26/11/2019. Do đó, hợp đồng này thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Nội dung xin ý kiến về thanh toán hợp đồng xây dựng theo đơn giá điều chỉnh tại văn bản số 450/CT-KTKT được quy định tại khoản 6 Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Theo quy định này thì việc thanh toán công tác “thi công dầm, lao lắp dầm, cung cấp gối cầu đối với 04 phiến dầm L=40m” được thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu và đơn giá đã thỏa thuận hoặc đơn giá đã điều chỉnh theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết giữa bên giao thầu là Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng và bên nhận thầu là Công ty TNHH MTV Xây dựng 99 (trừ trường hợp nội dung hợp đồng đã ký có quy định khác).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2802-BXD-KTXD_20072021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2802/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)