Hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định dự toán gói thầu

Thứ hai, 12/07/2021 16:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/7/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2639/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH TM và ĐT Toàn Hưng Thịnh về việc hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định dự toán gói thầu theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, đối với dự án đã được phê duyệt dự toán xây dựng công trình, chủ đầu tư tự xác định dự toán gói thầu trên cơ sở các khoản mục chi phí thuộc phạm vi của gói thầu trong dự toán xây dựng công trình được duyệt nếu cần thiết.

Trường hợp dự án, công trình được người quyết định đầu tư cho phép triển khai thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo từng gói thầu xây dựng, từng giai đoạn kế hoạch thực hiện dự án (khi dự toán xây dựng công trình chưa được phê duyệt), dự toán gói thầu được xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. Theo đó, dự toán gói thầu được xác định trên cơ sở các khoản mục chi phí thuộc phạm vi gói thầu phù hợp với thiết kế, phạm vi, tính chất, đặc điểm, điều kiện cụ thể của gói thầu. Bộ Xây dựng sẽ hướng dẫn chi tiết việc lập dự toán gói thầu tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (hiện dự thảo Thông tư đang được hoàn thiện để sớm ban hành).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2639-BXD-KTXD_12072021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2639/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)